W dniu 12 listopada 2008 roku w siedzibie Spółdzielni Inwalidów „SIMECH” został podpisany protokół zakończenia wdrożenia systemu REKORD.ERP.  W ten sposób zamknięto pierwszy etap implementacji zintegrowanego systemu informatycznego, który objął swoim działaniem cały obszar finansowy, produkcyjny oraz logistyczno-handlowy przedsiębiorstwa.

simechSpółdzielnia, istniej na rynku już od 1959 roku, zajmuje ważną pozycję wśród producentów przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w Polsce. O jakości i innych walorach wyrobów Spółdzielni świadczy fakt, że jako podzespoły znajdują się w wielu wyrobach eksportowanych na wymagające rynki oraz pracują w urządzeniach najbardziej renomowanych firm.

Dzięki  zaangażowaniu kierownictwa spółdzielni oraz jej pracowników udało się z sukcesem zrealizować cele zaplanowane do uzyskania w studium przedwdrożeniowym (modelu pracy w systemie Rekord.ERP).

Jednym z kluczowych efektów niniejszego wdrożenia jest  osiągnięcie automatycznego wspomagania bilansowania potrzeb materiałów i półfabrykatów na każdym szczeblu wielopoziomowej struktury wytwarzania. W konsekwencji tak dokładnego planowania potrzeb uruchomiono system automatycznego generowania obrotu magazynowego na podstawie danych technologicznych, co zaowocowało istotną poprawą wskaźników nieefektywnego zaangażowania kapitału oraz odchyleń od planowanych kosztów produkcji.

W najbliższej przyszłości firma ma zamiar rozszerzyć wdrożenie o kolejne systemy tj.  zarządzania zasobami ludzki oraz zarządzania dokumentami.


www.simech.com.pl