19 czerwca 2009 roku w siedzibie firmy "MASTERFORM" sp. z o.o. w Świebodzicach podpisano protokół z zakończenia wdrożenia systemu Rekord.ERP.

Pierwszy i kluczowy etap wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego objął podstawowe obszary działania firmy produkcyjnej, specjalizującej się w precyzyjnej obróbce wiórowej na obrabiarkach sterowanych numerycznie:Masterform
  •  zarządzanie bazą technologii z elementami kooperacji,
  • rejestracja zamówień od odbiorców
  • zarządzanie zleceniami produkcyjnymi,
  • wystawianie zamówień zaopatrzenia materiałowego pod zlecenia,
  • gospodarka materiałowa ściśle zintegrowana z procesem produkcji,
  • logistyka i sprzedaż na bazie zamówień 
Firma "MASTERFORM" została założona w 1985 roku i obecnie zatrudnia ponad 100 pracowników. Dzięki stosowaniu nowoczesnych maszyn oraz laboratorium pomiarowego firma "MASTERFORM" osiąga najwyższą jakość w dziedzinie obróbki CNC.

 Dzięki zaangażowaniu pracowników firmy (przede wszystkich specjaliście ds.
rozwiązań informatycznych, Panu Marcinowi Brożkowi) udało się z sukcesem zlokalizować, sprecyzować i osiągnąć najistotniejsze cele organizacji, z których najważniejszym było uzyskanie jednolitego modelu pracy. Nowy system przejął i zastąpił dotychczasowe metody zarządzania rozproszonymi informacjami o procesach produkcyjnych i logistycznych, pochodzącymi z różnych źródeł i systemów. Jednocześnie, wykorzystując naturalną funkcjonalność systemu Rekord.ERP, udało się wypracować nowe ścieżki przepływu informacji, usprawniając pracę w zakresie identyfikacji zamówień i dostaw, rejestracji kooperacji oraz pracy magazynu w oparciu o system kodów kreskowych. Dodatkowo, zbudowano podstawy dla elektronicznej rejestracji wykonania operacji technologicznych na poszczególnych stanowiskach w połączeniu z identyfikacją partii materiału i ewidencją braków na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego