W dniach 1-2 października 2009 roku w Ośrodku Szkoleniowym REKORD odbyła się coroczna konferencja pod nazwą "Forum Użytkowników systemu Rekord.ERP - 2009". Tradycyjnie spotkanie jak zwykle cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników i jak co roku pozwoliło zgromadzić licznych uczestników.

Konferencję rozpoczął Prezes Zarządu firmy REKORD – Janusz Szymura witając wszystkich zgromadzonych gości i przedstawiając w skrócie zaplanowany harmonogram spotkania. W dalszej części prezentacji podsumował minione 20 lat funkcjonowania firmy oraz zapoznał uczestników z planowanymi kierunkami rozwoju oferowanych produktów i usług. Prezes podkreślił, iż firma REKORD działając 20 lat na rynku oprogramowania zdobyła pewną i stabilną pozycję wśród producentów oprogramowania wspomagającego zarządzanie w organizacjach. Potwierdzeniem tego są nagrody i wyróżnienia zdobyte w ciągu ostatniego roku w konkursach ogólnopolskich (Nagroda Główna w konkursie „Przedsiębiorstwo Fair Play”) oraz lokalnych (Firma Roku 2009 w Bielsku-Białej, Dobrodziej Sportu). Mimo panującego kryzysu gospodarczego firma ciągle się rozwija a gorsza koniunktura w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych pozwala na zwiększenie intensywności prac nad rozwojem pakietu Rekord.ERP oraz polepszenie obsługi dotychczasowych klientów czego odzwierciedleniem jest stale rosnąca liczba zawieranych umów pogwarancyjnych. Firma REKORD przejęła także spółkę Memax z Krakowa rozszerzając tym samym swoją sieć dystrybucji i obsługi klienta. W swoim wystąpieniu Janusz Szymura zwrócił także szczególną uwagę na coraz szersze wykorzystanie technologii wielowarstwowej w projektowaniu systemów informatycznych. Technologia ta, a w szczególności systemy eDokument, Lider, eDostawca, eCRM oferują wiele ciekawych rozwiązań dla każdego przedsiębiorstwa, tematykę tą podjął w dalszej części konferencji Dyrektor ds. Rozwoju – Wojciech Sikora.

 

Następny wykład wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Matuszek - Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, który przedstawił tendencje rozwojowe w inżynierii produkcji. W dalszej części konferencji w bloku  programowym prowadzonym przez konsultantów firmy REKORD zostały poruszone kwestie związane z rozwojem systemów produkcyjnych. Jednymi z ciekawszych tematów były:

-Etykietyzacja i inne metody automatycznego pozyskiwania danych;

- Planowanie i bilansowanie mocy produkcyjnych, zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi.

 

W godzinach wieczornych odbył się, podobnie jak rok temu, mecz między użytkownikami pakietu Rekord.ERP a pracownikami firmy REKORD.

Wygrała drużyna pracowników Rekordu, ale już po zdecydowanie bardziej zaciętym i wyrównanym spotkaniu niż w roku ubiegłym.  Podczas uroczystej kolacji miłym akcentem spotkania było wręczenie przez Prezesa Zarządu nagrody "Szef Projektu 2009", która została przyznana Panu Waldemarowi Bryniakowi reprezentującemu Zakład Produkcji Specjalnej BUMAR-ŁABĘDY z Gliwic. Nagroda ta ma na celu wyróżnienie profesjonalizmu zawodowego oraz promuje skuteczne przeprowadzenie projektu informatycznego. Na zakończenie wieczoru miał miejsce występ teatralny a dokładnie monolog znanego aktora Mirosława Neinerta – Dyrektora Teatru Korez w Katowicach.

 

Drugi dzień konferencji otworzył blok tematów przygotowanych przez Dział Systemów Sieciowych, gdzie zaprezentowano między innymi mechanizmy wirtualizacji umożliwiające optymalne wykorzystanie zasobów sprzętowych. Dalsze prelekcje dotyczyły nowości w systemach dziedzinowych.

 

Jednym z tradycyjnych punktów konferencji były studia przypadków, podczas których sami użytkownicy systemu Rekord.ERP mieli możliwość zaprezentowania najciekawszych rozwiązań, jakie zostały zaimplementowane w ich przedsiębiorstwach. Swoje rozwiązania przedstawili:

- Robert Pisarek z firmy ATS Systemy Informatyczne ze Szczecina zajmującej się kompleksową informatyzacją firm oraz instytucji w oparciu o pakiet Rekord.ERP;

- Tomasz Jurczyk ze Spółdzielni Inwalidów „SIMECH” z Oświęcimia – wiodącego producenta przewodów elektromagnetycznych i telekomunikacyjnych w Polsce;

- Krystyna Główczak oraz Marek Mulka z firmy THERMA z Bielska – Białej zajmującej się dystrybucją energii cieplnej na terenie Gminy Bielsko – Biała.

Prezentacje stanowiły okazję do wymiany doświadczeń, podzielenia się problemami z okresu wdrożenia oraz  sugestiami na temat kierunków rozwoju systemu Rekord.ERP.

 

Podsumowując konferencję Prezes Janusz Szymura podziękował wszystkim uczestnikom, a w szczególności prelegentom, zarówno z firmy REKORD, jak i z firm użytkowników pakietu Rekord.ERP za wkład w przygotowanie swoich wystąpień. Wspólnie spędzony czas na pewno zaowocuje pogłębieniem dotychczasowej współpracy a my już teraz zapraszamy do uczestnictwa w konferencji w przyszłym roku!

 

{tab=galeria}{imageshow sl=5 sc=2 /}