Zapraszamy na kolejne szkolenie w Akademii Rekord, którego tematem będzie:

„Tworzenie zestawień i analiz danych-podstawy”.

Raporty RbLib

Zakres szkolenia :

 • - Definicja i edycja warunków raportowania,
 • -  Metody wywoływania raportów,
 • -  Przegląd obiektów i atrybutów raportów,
 • -  Budowanie raportów,
 • -  Korzystanie z predefiniowanych źródeł danych z poszczególnych modułów Rekord.ERP.
 • -  Tworzenie okien XML do wprowadzania parametrów wydruku,
 • -  Obsługa zmiennych w raportach,
 • -  Obsługa zdarzeń,
 • - Eksport raportów do plików (PDF, Word, Excel itp.)
 • - Raporty z wykorzystaniem szablonów


Termin szkolenia:   15-16 czerwca 2010r.  (wtorek-środa)

Wymagania wstępne:

 • - znajomość SQL na poziomie podstawowym
 • - znajomość XML na poziomie podstawowym


Prowadzący: Mariusz Tomza
Serdecznie zapraszamy!
Liczba miejsc ograniczona.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie szkolenia:
ze strony merytorycznej : Mariusz Tomza - ; tel.334978300 wew.408
ze strony organizacyjnej: Agnieszka Biszof - ; tel. 334978300 wew.206