system ERP w przemyśle Firma BEFARED z Bielska-Białej,  jeden z czołowych producentów reduktorów i motoreduktorów, zdecydowała się na dalszy rozwój swoich procesów biznesowych przy wsparciu systemu Rekord.ERP

Wiele lat doświadczeń ukształtowało firmę „BEFARED”  na istotnego dostawcę znormalizowanych typoszergów reduktorów zębatych o szerokim wachlarzu zastosowań. Spółka to również pewny partner mogący dostosować swoje wyroby do specyficznych wymagań Klienta czy zaprojektować napędy specjalne.

Produkcja reduktorów to w głównej mierze elementy zębate, które należą do grupy wyrobów skomplikowanych technologicznie. Baza wiedzy stanowi kluczowy zasób, którego jakość determinuje efektywność całego procesu wytwarzania. W związku z powyższym obszar przygotowania produkcji stał się miejscem lokalizacji najistotniejszych celów wdrożeniowych.

W ramach nowych rozwiązań zostanie wdrożony innowacyjny konfigurator wyrobów, który znacząco uprości i uelastyczni zarządzanie danymi konstrukcyjno-technologicznymi. Dzięki tej funkcji pakietu Rekord.ERP konstruktorzy mają możliwość zawrzeć wiele wariantów produktowych w strukturze jednego wzorca konstrukcyjno-technologicznego. Dopiero na etapie negocjacji z Klientem niniejsza „bazowa definicja” przyjmuje formę wykonawczą zawierającą wszystkie informacje determinujące proces wytwarzania.

Wdrożenie systemu ERP zaowocuje również powstaniem jednej centralnej bazy rysunków konstrukcyjnych. Rysunki, które nie posiadające swojej formy elektronicznej zostaną poddane digitalizacji. Od tego momentu system będzie kompleksowo zarządzał zmianą oraz dystrybucją dokumentacji rysunkowej.

 Jednak nadrzędnym celem implementacji systemu Rekord.ERP w  przedsiębiorstwie „BEFARED” jest  uzyskanie takiej jakości danych, które będą mogły stanowić podstawę podjęcia decyzji na każdym poziomie zarządzania.

Poprzeczka oczekiwań jest zawieszona wysoko ponieważ system Rekord.ERP nie jest pierwszym oprogramowaniem tej klasy funkcjonującym w spółce. Jesteśmy przekonani, że ogromne doświadczenie wdrożeniowe konsultantów REKORD-u oraz bogata funkcjonalność systemu Rekord.ERP pozwoli w szybkim czasie zastąpić obecny system, osiągnąć wyznaczone cele jednocześnie otwierając nowe kierunki rozwoju.