W dniach 13-14 października 2011 roku w Ośrodku Szkoleniowym REKORD odbyła się konferencja pod nazwą "Forum Użytkowników systemu Rekord.ERP". Jesienne spotkanie przedstawicieli przemysłu co roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony użytkowników oprogramowania spod znaku REKORDU czego dowodem może być tegoroczna frekwencja.

Zgromadzonych gości przywitał Prezes Zarządu firmy REKORD – Janusz Szymura oficjalnie otwierając konferencję. Pierwszym prelegentem został dr hab. Dariusz Plinta z Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej, który przedstawił wykład na temat symulacji procesów produkcyjnych. W swojej ciekawej prelekcji oprócz przykładowych zastosowań symulacji w modelowaniu produkcji, przedstawione zostały także narzędzia i kierunki rozwoju tej dziedziny.

Po skończonym wykładzie głos zabrał Prezes Janusz Szymura, który w swojej prezentacji przedstawił najważniejsze kierunki rozwoju firmy i jej produktów. Firma REKORD przez ponad 20 lat swojej działalności była uczestnikiem wielu przełomowych zmian w technologii i funkcji systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Pierwsze aplikacje były związane z DOS-em, następnie Microsoft dokonuje przełomu w postaci okienkowych aplikacji Windows a obecnie mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem sieci, który przenosi aplikacje z biurek pracowników do nieograniczonego świata Internetu. Aplikacje REKORD-u już pod pewnego czasu pokonały barierę fabrycznych murów czy to pod postacią systemu zamówień internetowych czy też portalu obsługi dostaw. Na tej kanwie Prezes zaprezentował koncepcję nowego „internetowego” produktu pod roboczą nazwą „panel kontrahenta”, którego celem jest zapewnienie pełnej komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego kontrahentami. Pierwszym użytkownikiem niniejszego systemu będzie sama firma REKORD, która za pomocą niniejszego portalu będzie kreowała i realizowała relacje ze swoimi Klientami. Aplikacje webowe niosą dużo korzyści ale równie sporo zagrożeń. Gdy bezpośrednim użytkownikiem systemu staje się nasz Odbiorca lub Dostawca to wszelkie niedociągnięcia wprost wpływają na relacje biznesowe. W związku z powyższym niezawodność systemu musi być na jeszcze większym poziomie niż przy aplikacjach pracujących „wewnątrz organizacji”. Aby sprostać nowym wyzwaniom zarząd Rekord-u szczególną uwagę kieruje na jakość produkcji oprogramowania. W ciągu ubiegłego roku został wdrożony system bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO 27001 co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem. Produkcja aplikacji jest kontrolowana przez system zarządzania projektami informatycznymi JIRA, który nadzoruje wprowadzanie zmian w oprogramowaniu oraz korekty błędów. Obecnie kadra firmy pozyskuje stosowną wiedzę z metodyki zarządzania projektami PRINCE 2, gdyż w oparciu o tą metodę będą realizowane wszystkie projekty programowe powstające w strukturach REKORD.  Wspomniana metodyka jest bardzo bliska przedsiębiorstwom produkcyjno-usługowym ponieważ stanowi  zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektami podobnie jak standard MRP II w zarządzaniu dostępnością zasobów wytwarzania.  Obecnie zdaniem Prezesa Janusza Szymury jest bardzo dobry okres do zmian w firmie, ponieważ bieżący rok będzie rekordowy pod względem przychodów ze sprzedaży, które w stosunku do roku ubiegłego wzrosną o minimum 30%. Ta dobra koniunktura pozwala również zwiększyć w tym roku prospołeczną działalność firmy. Ze środków firmy REKORD powstaje w Bielsku-Białej nowa siedziba Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Firma ma ambicje by szkoła kształciła zarówno dobrych sportowców jak i pracowników, którzy będą tworzyli i rozwijali technologie informacyjne w Polsce.

Przed przerwą obiadową miała miejsce jeszcze jedna ważna prezentacja, którą przeprowadził Konsultant ds. systemów ERP dr Janusz Mleczko gdzie omówił pozyskiwanie i wizualizację danych bezpośrednio na stanowiskach pracy. Szczególnie interesującym elementem prezentacji było praktyczne zastosowanie andonu produkcyjnego.

Jednym z najważniejszych punktów konferencji był organizowany po raz pierwszy konkurs na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, którego organizatorem była Fundacja Centrum Nowych Technologii. W czasie popołudniowej sesji uczestnicy konkursu przedstawili swoje pomysły zgłoszone do konkursu i tak:

  • Pani Iwona Marczewska - PMP Poland- zaprezentowała system dyspozycji wysyłek, którego kluczowym elementem jest śledzenie zamówienia już od momentu stworzenia przez dział handlowy pozycji w zamówieniach obcych. W dyspozycji wysyłek  istnieje także system statusów oraz możliwe jest wykonywanie dedykowanych wydruków z interesującymi nas danymi.
  • Pan Andrzej Sikora - Lys Fusion Poland – pokazał rozwiązanie problemu „slow moving” – mało chodliwych materiałów produkcyjnych  i zarządzanie nimi w ramach norm jakościowych. Rozwiązanie problemu nie dopuszcza aby materiały przeterminowane nie były dopuszczane do produkcji czy sprzedawane do klientów.
  • Pan Szymon Mitek – Macro Molds Polska -  omówił wprowadzenie dodatkowej funkcjonalności dotyczącej ofertowania w firmie MacroMolds, która wspomaga kalkulacje na podstawie dedykowanych dla danej firmy parametrów.
  • Pan Jan Moniewski – Inofama –poruszył problem rejestracji operacji na szczególnego typu stanowisku pracy. Efektem jest aplikacja, która generuje zlecenia na podstawie wagi samochodu wwożącego półprodukt na teren zakładu. Kolejnymi krokami rozwoju aplikacji są min. opracowanie personalizowanych interfejsów dla kluczowych klientów.
  • Pan Rafał Tomasik – Wimed Oznakowanie Dróg - w swojej prezentacji przedstawił wiele mechanizmów w tym kompleksowy system ewidencji w zakresie logistyki. Zwrócił również uwagę na rozwiązania synchronizujące informacje w bazach danych wielu podmiotów.

Rozstrzygnięcie konkursu, które było niełatwym zadaniem nastąpiło podczas uroczystej wieczornej kolacji  gdzie Kapituła pod przewodnictwem Prezesa Fundacji Centrum Nowych Technologii  prof. dr hab. Józefa Matuszka przyznała następujące miejsca poszczególnym uczestnikom:

  • I miejsce - Rafał Tomasik – Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.
  • II miejsce - Iwona Marczewska z PMP Poland
  • III miejsce - Jan Moniewski – Inofama S.A.
  • wyróżnienie - Szymon Mitek – Macro Molds Polska Sp. z o.o
  • wyróżnienie - Andrzej Sikora - Lys Fusion Poland Sp. z o.o.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy realizacji w swoich przedsiębiorstwach zaawansowanych projektów informatycznych ułatwiających pracę zarówno użytkownikom jak i przynoszącym wymierne korzyści biznesowe dla danej firmy.

Jeżeli jest już mowa o nagrodach to trzeba wspomnieć o tradycyjnej już nagrodzie „Informatyka Roku” przyznawanej przez firmę REKORD,  w tym roku zdobytej przez Pana Andrzeja Ciżboka z firmy Befado S.A. Dla przypomnienia – nagroda ta jest przyznawana w uznaniu za profesjonalizm zawodowy oraz umiejętność komunikacji z użytkownikami a dostawcą oprogramowania.

Miłą tradycją bez której już nikt nie wyobraża sobie konferencji „Forum Użytkowników” jest także rozgrywanie meczu piłki nożnej pomiędzy pracownikami firmy REKORD a użytkownikami pakietu Rekord.ERP. Po niezwykle emocjonującym meczu szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść klientów Rekordu i całe spotkanie zakończyło się wynikiem 5:4. Co warto podkreślić jest to historyczne pierwsze zwycięstwo drużyny gości, które zostało ciężko wywalczone po długiej i zaciętej walce.

Wieczorem podczas części artystycznej wystąpił Łukasz Konik, który zaprezentował specjały kuchni molekularnej. Jego pokazy kulinarne znane są z programów emitowanych w Telewizji Polskiej, TVN oraz TVN 24.

Drugi dzień konferencji otworzyła prezentacja Specjalisty ds. Wdrożeń Rafała Otockiego na temat nowych rozwiązań w dziale systemów produkcyjnych dotyczących relacji z klientami.  Kolejne prelekcje dotyczyły nowości w systemach produkcyjno-logistycznych a także kadrowo-płacowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dalsze wystąpienia prezentowane przez Dyrektora ds. Rozwoju - Wojciecha Sikorę oraz Dyrektora ds. Wdrożeń Jacka Jaworowskiego. Były to kolejno tematy związane z wielowymiarową analizą danych w systemie Lider  oraz związane z narzędziem do budżetowania  i rozliczania kontraktów. Na koniec drugiego dnia Specjalista ds. Systemów Sieciowych Kamil Hałas zaprezentował w praktyce działanie serwerów HP ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia backupu podczas awarii sprzętu. Co ciekawe ostatnia prezentacja odbyła się na „żywym organizmie” na działającej infrastrukturze sprzętowej.

Podsumowując   konferencję  Prezes Janusz Szymura serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas, oraz prelegentom za wkład w przygotowanie swoich wystąpień. Wyraził przekonanie, że konferencja zaowocuje pogłębieniem dotychczasowej współpracy i zaprosił  wszystkich do uczestnictwa w kolejnej edycji konferencji.

Zapraszam równierz  do obejrzenia skrótu video z konferencji

Forum Użytkowników pakietu Rekord ERP 2011 okiem kamery