W dniu 21.02.2013 roku  w Ośrodku Sportowo Szkoleniowym REKORD odbyła się konferencja pod nazwą ”Systemy pakietu Rekord.ERP w świetle zmian prawnych dotyczących podatku VAT i CIT obowiązujących od stycznia 2013 r.”. 

Na spotkaniu poruszano nie tylko kwestie zmian w przepisach (dotyczących m.in. faktur, podatków VAT, CIT), ale także nowych funkcjonalności i systemów, które pojawiły się w ofercie firmy REKORD, jak np. system raportów i analiz LIDER2.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń tym bardziej, że w roli eksperta wystąpił Mariusz Gałuszka - pełniący w latach 2002 - 2010 funkcję Przewodniczącego Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W tym kontekście cieszy opinia Pana Mariusza o produktach REKORDU - stwierdził on bowiem, iż nie spotkał się - jak do tej pory - z rozwiązaniami tak dalece uwzględniającymi zapisy ustawy z dnia 30 listopada 2012 roku  o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

W konferencji wzięło udział blisko 50 przedstawicieli służb finansowych przedsiębiorstw korzystających z oprogramowania autorstwa REKORDU. Uczestnicy spotkania aktywnie włączyli się w jego przebieg, chwaląc jednocześnie jego stronę merytoryczną i organizacyjną.