Firma „HASTECH” z siedzibą w Skoczowie jest jednym z największych w regionie sprzedawców i konfekcjonerów asortymentów opałowych stałych, takich jak: węgiel, miał, koks. Ponad 17-sto letnie doświadczenie sprawia, że firma jest oceniana jako wiarygodny i rzetelny partner wśród odbiorców i producentów na krajowym jak i zagranicznym rynku. Głównymi odbiorcami są kontrahenci z Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Niemiec, a także krajowi klienci indywidualni.

Oprócz sprzedaży węgla bezpośrednio z kopalń, firma posiada własne składy węglowe, zlokalizowane w Rybniku i Czechowicach – Dziedzicach (woj. śląskie). Skład w Rybniku, dedykowany dla odbiorców indywidualnych, zajmuje się także konfekcjonowaniem opału (opakowania 25kg).

Pod koniec roku 2012 firma Rekord zakończyła w Hastechu realizację wdrożenia pakietu ERP w zakresie:

 Mimo niezbyt rozbudowanego zakresu wdrożenia na uwagę zasługuje obsługa rozproszonego układu sprzedaży. Centrala firmy wraz z rozwiązaniem serwerowym (Windows server 2008) mieści się w Skoczowie. Poszczególne składy węglowe (Rybnik, Czechowice) pracują w układzie on-line (pulpity zdalne w ramach sesji terminalowych) wraz obsługą drukarek fiskalnych. Rozwiązanie to jest w pełni skalowalne i umożliwia bezproblemowe i szybkie uruchamianie sprzedaży w kolejnych lokalizacjach.

 Inne nietypowe rozwiązania pakietu Rekord.ERP zastosowane w Hastechu to:

  • wspomaganie ewidencji i rozliczeń akcyzowych na węgiel i koks do celów opałowych
  • obsługa noty księgowej ze sprzedaży w układzie przyrostowym