Program „Faktury” autorstwa firmy REKORD SI został dostosowany do aktualnych wymogów prawnych w zakresie wyglądu paragonu fiskalnego. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000363

Usprawnienie dotyczy dwóch wpieranych przez nas protokołów: Posnet Thermal oraz Elzab Omega/Mera, dla tych których oprogramowany został również wydruk faktury VAT na urządzeniu fiskalnym, o ile oczywiście taka opcja na konkretnym egzemplarzu jest aktywna.

Wprowadzenie nowej funkcjonalności wynika z rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, które Ministerstwo Finansów wydało 14 marca br. Zgodnie z nim, informacje drukowane na paragonie fiskalnym muszą zawierać (&8):

  1. wartość rabatów lub narzutów, o ile występują,
  2. numer identyfikacji podatkowej nabywcy - na żądanie nabywcy,
  3. numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym.

Plik EXE zawierający nową funkcjonalność można już teraz pobrać z naszej strony internetowej http://www2.rekord.com.pl