Przedsiębiorstwo JAFO – Jarocimska Fabryka Obrabiarek S.A. to uznana firma z branży obrabiarkowej działająca w na rynku ponad 70 lat. Firma specjalizuje się głównie w wytarzaniu frezarek do metalu, nie jest to jednak jedyny produkt wychodzący z fabryki z Jarocina. JAFO posiada ogromne możliwości w segmencie obróbki mechanicznej, takie jak: produkcja kół zębatych, spawania, malowania, montaż finalny maszyn i urządzeń.

JAFO od kilkunastu lat należy do skandynawskiej grupy producentów obrabiarek – SMG. W skład tej grupy wchodzą również firmy ze Szwecji i Danii. Współpraca pomiędzy tymi przedsiębiorstwami przyniosła ogromne korzyści związane z unowocześnianiem produkcji frezarek.

W ramach modernizacji procesów związanych z produkcją JAFO zdecydowało się na wdrożenie systemu ERP autorstwa firmy Rekord SI. Umowa na opracowanie modelu została zawarta w czerwcu 2012 roku, a już w październiku pomyślnie zakończono umowę i odbiór modelu. Na podstawie przeprowadzonego studium doprecyzowano cele wdrożenia, opracowano zakres funkcjonalny implementowanego oprogramowania, określono harmonogram prac szkoleniowo-wdrożeniowych i budżet projektu.

Zgodnie z podpisaną  umową początek wdrożenia nastąpił w październiku 2012 roku.W ramach umowy system Rekord.ERP będzie wspomagał większość procesów realizowanych w firmie począwszy od zarządzania danymi konstrukcyjno-technologicznymi wyrobów, poprzez obsługę klienta i sprzedaż, zaopatrzenie, obrót magazynowy, planowanie i zarządzanie produkcją, finanse i księgowość, ewidencję środków trwałych i wyposażenia oraz kosztowe rozliczenie produkcji.

W pierwszym etapie prac wdrożono moduły z obszaru sprzedaży, księgowości, obrotu magazynowego oraz zaopatrzenia. Obecnie w firmie JAFO trwają intensywne prace w zakresie uzupełniania danych konstrukcyjno-technologicznych produkowanych wyrobów oraz wspomagania zarządzania zleceniami produkcyjnymi.