W ramach umowy z firmą STOMET z Sanoka Rekord SI jest w trakcie wykonywania modelu zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym Rekord.ERP.

Przedsiębiorstwo STOMET Sp. z o.o. powstało w 1992 roku z połączenia zasobów narzędziowni i wydziału remontowego STOMIL SANOK S.A. W związku z systematycznym rozwojem Spółka poszerzyła swoją działalność o seryjną produkcję elementów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego. W 2007 roku wraz z modernizacją posiadanego parku maszynowego rozpoczęto produkcję form wtryskowych do tworzyw sztucznych.

Obecna działalność Spółki oparta jest na trzech wewnętrznie wydzielonych jednostkach biznesowych, których przedmiotem działalności jest:

 • projektowanie i wykonawstwo form wtryskowych i oprzyrządowań specjalnych
 • remonty maszyn oraz urządzeń (głównie wtryskarek i pochodnych)
 • produkcja części metalowych

Proces modelowania, jaki jest realizowany przez Rekord SI dla Stometu, swoim zakresem obejmuje praktycznie wszystkie sfery działalności firmy:

 • produkcję
 • logistykę
 • sprzedaż
 • finanse
 • rozliczenia kosztowe
 • zasoby ludzkie

Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach studium wdrożeniowego i jednego systemu informatycznego należało zderzyć ze sobą trzy odmienne modele produkcyjne współistniejące w Stomecie:

 • produkcja jednostkowa wyrobów o złożonej i wielostopniowej strukturze
 • produkcja seryjna wyrobów o prostej strukturze
 • zlecenia remontowe i naprawcze

Dodatkowym wyzwaniem był stosunkowo rozbudowany układ rozliczeń kosztowych istniejący w firmie.

Już pierwsze spotkania robocze pokazały duże zaangażowanie pracowników i Zarządu firmy Stomet w proces modelowania, dotychczasowa współpraca potwierdziła też kompetencje oraz elastyczność i szybkość przyswajania nowej wiedzy w zakresie pracy na nowym systemie informatycznym.