Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. zdecydowały się na kolejny krok w kierunku kompleksowej informatyzacji procesów biznesowych. We współpracy ze specjalistami Rekordu wybrano rozwiązania informatyczne, które pozwolą planować i kontrolować procesy produkcyjne jeszcze efektywniej niż dotychczas.

Wdrożenie będzie poprzedzone modelowaniem procesów biznesowych z wykorzystaniem pakietu REKORD.ERP. Dzięki tej operacji, zarząd firmy BELMA jeszcze przed rozpoczęciem wdrożenia będzie mógł sprawdzić działanie firmy w perspektywie nowego systemu wspomagającego wytwarzanie.

BELMA należy do najstarszych zakładów przemysłowych w regionie kujawsko – pomorskim. Początek działalności firmy datuje się na 1868 rok. Firma jest jedynym w kraju producentem min przeciwpancernych, zapalników i wykrywaczy min. Poza tym produkuje urządzenia przeciwwybuchowe, wykorzystywane w instalacjach elektrycznych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem (głównie dla górnictwa). Dodatkowo, realizuje usługi z zakresu obróbki metali i przetwórstwa tworzyw.

Warto podkreślić, ze BELMA i Rekord już w początkowej fazie współpracy zawiązały partnerstwo biznesowe, które w połączeniu ze zbieżnym spojrzeniem na rozwój informatyki pozwala już dziś oczekiwać dobrych wyników wdrożenia.