1 lipca 2015 roku, w związku z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych, wchodzą w życie zmiany w odwrotnym obciążeniu VAT (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000605). Najważniejsze z nich to:

 

1.      Zawężenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia tylko do sytuacji, gdy nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 Ustawy o VAT będzie czynny podatnik VAT.

2.      Zmiana listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Została ona wydłużona m.in. o:

- złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostawy złota inwestycyjnego,

- blachy zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.20.0 („Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”),

- telefony komórkowe, w tym smartfony, a także laptopy, tablety, notebooki i konsole do gier. Tu stosowanie odwrotnego obciążenia jest wyznaczone dodatkowo limitem, który w ramach jednolitej gospodarczo transakcji bez podatku musi osiągnąć kwotę 20 000 zł.

3.      Obowiązek składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji podsumowujących VAT-27 zawierających dane o dokonanych transakcjach objętych krajowym odwrotnym obciążeniem do 25 dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym).

 

W związku z powyższym, w programie „Faktura” autorstwa firmy Rekord wprowadzono następujące zmiany:

 

- dodano zestawienie „Informacja podsumowująca VAT”,

- dodano zestawienie „Sprzedaż VAT zbiorczo wg klienta”,

- w momencie wydruku faktury wprowadzono kontrolę mającą na celu właściwe zaklasyfikowanie w oparciu o kody PKWIU.

 

Docelowo, w „Fakturze” wprowadzone zostaną jeszcze dwie zmiany: po pierwsze – zostanie ona zintegrowana z usługą Ministerstwa Finansów do sprawdzania płatników VAT (na ten moment takiej usługi nie ma); po drugie – możliwe będzie wypełnianie informacji podsumowującej VAT na formularzu Ministerstwa Finansów (nie został jeszcze opublikowany).

 

AK