Programista Delphi

Bielsko-Biała

Główne zadania:

 • projektowanie, tworzenie i utrzymanie aplikacji dla klientów z sektora administracji publicznej oraz przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • rozwój istniejących aplikacji z uwzględnieniem zmiany technologii,
 • praca w kilkuosobowym zespole w metodyce SCRUM,
 • analiza istniejących i przyszłych wymagań funkcjonalnych,
 • wsparcie w diagnozie i rozwiązywaniu problemów występujących na produkcji.

Czekają na Ciebie:

 • Zespół, w którym ceni się dobre relacje i twórczą współpracę,
 • Komfortowe stanowisko w Centrum Badawczo-Rozwojowym Rekord SI,
 • Rozwój zawodowy: udział w szkoleniach i konferencjach, dostęp do kursów na pluralsight.com, szkolenia wewnętrzne, lekcje języka angielskiego w siedzibie firmy, możliwość realizacji w godzinach pracy projektów rozwojowych zaproponowanych przez pracownika,
 • Elastyczny czas pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej,
 • Polisa prywatnej opieki medycznej.

Oczekiwania wobec kandydata/kandydatki:

 • znajomość i doświadczenie w pracy w technologii Delphi,
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • znajomość architektury opartej o mikrousługi,
 • znajomość systemów kontroli wersji.

Mile widziane:

 • znajomość: .NET,
 • znajomość: Angular, AngularJS, React,
 • znajomość Javascript, TypeScript, HTML5, CSS3,
 • znajomość: Sass lub Less,
 • znajomość: Bootstrap,
 • znajomość: GIT,
 • znajomość wzorców projektowych,
 • znajomość zagadnień związanych z testowaniem oprogramowania (testy jednostkowe, testy integracyjne itp.).

Na co dzień używamy:

 • Delphi XE 10.3,
 • Visual Studio, Visual Studio Code, WebStorm, Rider,
 • Git,
 • JIRA,
 • Docker,
 • Sprzęt: komputer stacjonarny + 3 monitory 24”.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REKORD SI Sp. Z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

Bardzo prosimy o zamieszczenie w Pana/Pani ofercie pracy ( w CV) informacji o następującej treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Aplikuj