Wdrożeniowiec systemów informatycznych

Bielsko-Biała

Główne zadania:

 • udział w realizacji projektów informatycznych
 • konsultacje wdrożeniowe dla klientów
 • prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania
 • wsparcie procesów rozwoju oprogramowania dla jednostek samorządu terytorialnego

Czekają na Ciebie:

 • Stabilne zatrudnienie z możliwością rozwoju zawodowego w oparciu o umowę o pracę
 • Zespół, w którym ceni się dobre relacje i współpracę
 • wsparcie zespołów programistycznych w realizacji projektów dla klientów
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udziału w szkoleniach specjalistycznych i konferencjach branżowych związanych ze stanowiskiem pracy i realizowanymi projektami
 • możliwość uczestnictwa w lekcjach języka angielskiego w siedzibie firmy
 • benefity dla pracowników i ich rodzin w tym prywatna opieka medyczna
 • Program adaptacji nowych pracowników

Oczekiwania wobec kandydata/kandydatki:

 • umiejętność budowania prostych zapytań SQL
 • otwartość na pracę z ludźmi i pracę w zespole
 • zaangażowanie, zdecydowanie i chęć do nauki
 • mile widziani studenci ostatnich lat i absolwenci kierunku informatyka lub kierunku administracja którzy posiadają zainteresowania informatyczne
 • prawo jazdy kat. B
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REKORD SI Sp. Z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

Bardzo prosimy o zamieszczenie w Pana/Pani ofercie pracy ( w CV) informacji o następującej treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Aplikuj