Specjalista ds. sprzedaży

Bielsko-Biała

Główne zadania:

 • Przygotowywanie dokumentów handlowych (dokumentacja przetargowa, umowy, oferty, zamówienia itp.)
 • Aktualizowanie wiedzy na temat ustawy o zamówieniach publicznych i przepisach pokrewnych
 • Monitorowanie działań konkurencji i potrzeb rynku
 • Dbałość o realizację wyznaczonych celów
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Utrzymanie i rozwijanie dobrych, długofalowych relacji z klientami firmy

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne (komunikatywność, ciekawość świata, swoboda nawiązywania i utrzymywania kontaktów, otwartość)
 • Odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu
 • Dobra organizacja czasu pracy,
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy
 • Sprawne posługiwanie się technologiami teleinformatycznymi
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność prowadzenia samochodu (prawo jazdy kat.B)

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość rynku rozwiązań informatycznych w dziedzinie związanej z administracją publiczną lub zarządzaniem przedsiębiorstwem
 • Umiejętność negocjacji
 • Znajomość zasad przyznawania środków z Funduszy Europejskich
 • Znajomość języka angielskiego

Zapewniamy:

 • Pracę w stabilnej, osiągającej sukcesy rynkowe firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę
 • Współtworzenie sukcesu polskiej, dynamicznie rozwijającej się firmy informatycznej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
 • Niezbędne narzędzia pracy
Uprzejmie prosimy o wysyłanie CV ze zdjęciem + list motywacyjny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REKORD SI Sp. Z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

Bardzo prosimy o zamieszczenie w Pana/Pani ofercie pracy ( w CV) informacji o następującej treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Aplikuj