Specjalista ds. infrastruktury IT / oprogramowania systemowego

Bielsko-Biała

Twój zakres obowiązków:

 • Instalacja i konfiguracji oprogramowania systemowego Rekord
 • Instalacje i konfiguracja oprogramowania systemowego m.in:
  • serwerowe systemy operacyjne
  • serwery bazodanowe
  • wirtualizacja
  • aplikacje do archiwizacji i kopii zapasowych
 • Wsparcie klientów z zakresie oprogramowania systemowego
 • Wsparcie procesów sprzedażowych – pre-sales w zakresie infrastruktury systemowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów,
 • wiedza z zakresu administracji środowiskami Linux (RH) oraz Windows Server,
 • znajomość zagadnień dotyczących:
  • serwerów bazodanowy (administracja) m.in. PostgreSQL
  • wirtualizacji, serwerów WWW
  • sieciami LAN/WAN
 • język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej
 • chęć nauki i samodoskonalenia
 • prawo jazdy B

Technologie:

 • PostgreSQL, Firebird
 • Linux Redhat / Rocky
 • Powershell / Ansible / SQL
 • Windows Server / IIS / AD/ DNS
 • Hyper-V / Vmware / Docker
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REKORD SI Sp. Z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

Bardzo prosimy o zamieszczenie w Pana/Pani ofercie pracy ( w CV) informacji o następującej treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Aplikuj