Wdrożeniowiec systemów informatycznych systemów ERP

Bielsko-Biała

Zakres zadań:

 • udział w projektach wdrożeniowych systemów Rekord.ERP
 • analiza procesów biznesowych i projektowanie rozwiązań oczekiwanych przez klienta
 • bieżąca obsługa klientów i wsparcie w pracy na systemach
 • konfigurowanie funkcjonalności systemu / modyfikacja pod kątem potrzeb klienta
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej
 • prowadzenie szkoleń i prezentacji z dostarczanych rozwiązań
 • współpraca z zespołem konsultantów, programistów i PM
 • testowanie wytworzonych rozwiązań

Oczekiwania

 • ukończone studia z zakresu finansów lub informatyki
 • zdolności analityczne
 • dyspozycyjność, rzetelność i odpowiedzialność w działaniu
 • podstawowa znajomość baz danych i języka SQL
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REKORD SI Sp. Z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

Bardzo prosimy o zamieszczenie w Pana/Pani ofercie pracy ( w CV) informacji o następującej treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Aplikuj