Dnia 28 kwietnia 2005 roku organizujemy KONFERENCJĘ, na którą serdecznie zapraszamy wszystkie osoby odpowiedzialne za nadzorowanie i sterowanie przepływem informacji w jednostkach administracji samorządowej. Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym REKORD w Bielsku-Białej.