W dniu 8 września 2005r. miało miejsce spotkanie w Urzędzie Miasta Nowy Targ, w którym udział wzięli m.in. Zastępca Burmistrza Jan Kolasa oraz Prezes Zarządu firmy Rekord Janusz Szymura. Omówiono i ustalono sprawy związane ze sposobem realizacji umowy podpisanej dnia 19.08.2005r., dotyczącej wygranego przetargu na „Dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego oprogramowania dla Urzędu Miasta w Nowym Targu”. Zawarty kontrakt obejmuje systemy wchodzące w skład pakietu RATUSZ®, m.in. podatkowe, finansowo-księgowe, ewidencyjne oraz kadrowo-płacowe.