W dniu 14.09.2005r. pomiędzy Urzędem Miasta Ustroń, a Rekord Systemy Informatyczne został zawarty kontrakt na „Dostawę oprogramowania systemu podatkowego, opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i kasy miasta Ustroń”. Podstawę zawarcia umowy stanowił wybór oferty z dnia 05.09.2005r. dokonany w trybie przetargu nieograniczonego.