Dnia 11 maja 2006 roku (czwartek) organizujemy spotkanie dla użytkowników systemu Pojazdy w wersji WINDOWS.


Tematem przewodnim spotkania będzie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.11.2005 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 01.01.2006 roku i obliguje firmę Rekord do zmian w systemie Pojazdy. Powyższe rozporządzenie wprowadza na deklaracji kwoty rat, obliczonych sumarycznie dla wszystkich pojazdów wskazanych na załącznikach. Narzuca to przyjęcie za podmiot opodatkowania podatnika i co za tym idzie, wprowadzenie karty kontowej na podatnika, a nie na pojazd, tak jak jest do tej pory w programie.
Chcielibyśmy zaproponować użytkownikom dyskusje na temat planowanych zmian dając zarazem możliwość twórczego kreowania systemu.
Zapewniamy, że każdy głos w dyskusji jest dla nas bardzo ważny, a spotkanie wytyczy kierunki dalszego rozwoju systemu Pojazdy.


Termin: 11.05.2006 r. godz. 10:00

Miejsce: REKORD Systemy Informatyczne
                ul. Kasprowicza 5
                43-300 Bielsko – Biała

Warunki uczestnictwa: Potwierdzenie udziału do dnia 08.05.2006 r. na załączonym formularzu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Opracował: Robert Gawlak