Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na FORUM UŻYTKOWNIKÓW systemów informatycznych autorstwa firmy REKORD.

Śladem lat ubiegłych tematyka konferencji będzie skoncentrowana na omówieniu nowej funkcjonalności tworzonego przez nas oprogramowania oraz planów dotyczących kierunków dalszego ich rozwoju.
W tym roku zmieniona została jednak jej forma. Konferencja obejmować będzie dwa spotkania: w czerwcu FORUM UŻYTKOWNIKÓW w całości poświęcone zostanie programom wchodzącym w skład pakietu RATUSZ, natomiast użytkowników systemu Rekord.ERP zaprosimy do naszego Ośrodka w październiku. Zależy nam bardzo, aby spotkania te były platformą wymiany doświadczeń i źródłem inspiracji do dalszych działań. Z tego względu oprócz wykładów, seminariów i indywidualnych konsultacji planujemy przeprowadzenie panelu dyskusyjnego oraz chcielibyśmy zachęcić Państwa do prezentacji ciekawych rozwiązań stworzonych w urzędach w oparciu o nasze oprogramowanie. Tematy wiodące przygotowanych prelekcji będą skoncentrowane wokół rozwoju funkcjonalności pakietu RATUSZ, planowanych zmian strukturalnych, komunikacji elektronicznej między urzędem a klientem.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki oraz warunków uczestnictwa w FORUM zostaną przesłane Państwu do 19 maja oraz będą dostępne na stronie www.rekord.com.pl

Licząc gorąco na Państwa uczestnictwo w konferencji mamy nadzieję, że poruszane na niej tematy pozwolą uzyskać informacje na najbardziej interesujące Państwa zagadnienia, a wspólnie spędzony czas zaowocuje pogłębieniem dotychczasowej współpracy.

Z poważaniem
Janusz Szymura
Prezes Zarządu

"REKORD" Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasprowicza 5
tel. (33) 4978300, (33) 8100426, fax (33) 4978312INFORMACJE  O KONFERENCJI

Uczestnicy:
FORUM UŻYTKOWNIKÓW adresowane jest do administratorów systemów informatycznych oraz osób odpowiedzialnych za rozwój informatyki w jednostkach administracji publicznej.

Termin spotkania: 1-2 czerwca 2006 roku

Termin zgłoszeń: do 29.05.2006 roku

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy REKORD w Bielsku-Białej, ul. Startowa 13.

Koszt uczestnictwa w FORUM UŻYTKOWNIKÓW: 600 zł.
Dla przedstawiciela urzędu, w którym pakiet RATUSZ objęty jest nadzorem autorskim (aktualna umowa serwisowa, konserwacyjna lub okres wdrażania pakietu) udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnikom FORUM zapewniamy:
- nocleg,
- wyżywienie,
- materiały konferencyjne.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie FORUM:
- sprawy merytoryczne:
Leszek Kożusznik - Kierownik Działu Ratusz
e-mail:
- sprawy organizacyjne:
Izabela Czarnecka - Kierownik Działu Marketingu
e-mail:

Opracowała: Izabela Czarnecka