W dniu 27 października 2006 r. zostanie udostępniona Użytkownikom wersja systemu finansowo - księgowego dostosowująca działanie programu do rozwiązań prawnych określonych dwoma rozporządzeniami Ministra Finansów:


- z dnia 21 czerwca 2006 r. - w sprawie zasad rachunkowości i planu kont  w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego [Dz.U. nr 112 poz. 761],

- z dnia 28 lipca 2006 r. - w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych [Dz.U. nr 142 poz.1020].
Zgodnie z zapisami zawartymi w tych rozporządzeniach kierownicy jednostek powinni dostosować zasady prowadzenia rachunkowości odpowiednio do dnia: 1 stycznia 2007 r. i 31 października 2006 r.

Podobnie jak w przypadku wprowadzenia poprzednich regulacji prawnych, planujemy zorganizowanie w dniu 3 listopada 2006 r. spotkania Użytkowników  systemów finansowo-księgowych autorstwa REKORD pod hasłem: "Szczególne zasady rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego - nowa funkcjonalność systemów finansowo-księgowych REKORD w świetle rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 21 czerwca i 28 lipca 2006r".  Będzie ono okazją nie tylko do szczegółowego omówienia zmian programowych dokonanych w poszczególnych modułach, ale również do wymiany doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania systemów. Szczegółowa tematyka konferencji zostanie przesłana do Państwa w najbliższych dniach. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do pobierania nowych wersji programów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Opracował: Jacek Jaworowski