W dniach: 3, 7 i 9 listopada 2006 roku w Ośrodku Szkoleniowym REKORD zorganizowane zostały spotkania Użytkowników systemów finansowo-budżetowych naszego autorstwa pod hasłem: "Szczególne zasady rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego - nowa funkcjonalność systemów finansowo-budżetowych REKORD w świetle rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 21 czerwca i 28 lipca 2006r". Tematyka szkoleń została skoncentrowana przede wszystkim na omówieniu zmian programowych dokonanych w poszczególnych modułach, a wynikających m.in. z wejścia w życie nowych rozporządzeń Ministra Finansów oraz przedstawienia kierunków rozwoju modułu do obsługi budżetu gminy z uwzględnieniem współpracy

z programem BeSTi@.
W wykładach wzięło udział ponad 140 przedstawicieli jednostek administracji publicznej z terenu całej Polski, w tym: 5 starostw powiatowych, ponad 40 urzędów miast  i gmin oraz kilkadziesiąt jednostek organizacyjnych.
W przeprowadzonej wśród uczestników ankiecie 95% respondentów wyraziło zadowolenie z funkcjonalności systemu finansowo-księgowego w wersji budżetowej co daje nam legitymacje do stwierdzenia, że rozwój aplikacji podąża w oczekiwanym przez Klientów kierunku.

Opracowała: Gabriela Paździora