Dnia 27 kwietnia 2007 roku firma Rekord Systemy Informatyczne organizuje konferencję dotyczącą systemu do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej. Tematyka spotkania dotyczyć będzie głównie zmian prawnych oraz rozszerzenia funkcjonalności w nowej wersji systemu BIP autorstwa naszej firmy, która m.in. obejmuje:


- zastosowanie nowej technologii ASP.NET,
- uproszczony i ujednolicony export danych do bazy internetowej,
- możliwość wykorzystania technologii RSS,
- możliwość personalizacji wyglądu strony BIP,
- pełną funkcjonalność portalu przy publikacji dokumentów (sterowanie menu i    
  dokumentami na wszystkich poziomach),
- pozycje menu z automatycznym podziałem na okresy czasowe oraz okresy ważności,
- zmieniony układ graficzny prezentowanych informacji.

Serdecznie zapraszamy Użytkowników systemu BIP oraz wszystkie zainteresowane osoby do Ośrodka Szkoleniowego REKORD w Bielsku-Białej, przy ul. Startowej 13 na godz. 9:30.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na załączonym formularzu do dnia 23.04.2007 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Spotkanie będzie okazją nie tylko do zapoznania się ze zmianami programowymi, ale również forum do wymiany doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania i obsługi systemu BIP.