W dniach 24-25 maja 2007 r. w Ośrodku Szkoleniowym REKORD odbyła się konferencja pod nazwą "Forum użytkowników 2007". Spotkanie przeznaczone dla użytkowników pakietu RATUSZ jak co roku cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony klientów.


Konferencje otworzył Prezes Zarządu - Janusz Szymura, który podczas swojej prezentacji zaznajomił uczestników z najważniejszymi wydarzeniami ubiegłego roku a także przedstawił plany na przyszłość oraz cele, jakie stawia przed sobą firma REKORD. Zostały m.in. poruszone kwestie związane z zarządzaniem jakością wg standardów ISO 9001:2000 a także wykorzystanie alternatywnych form komunikacji z klientem za pomocą forum internetowego oraz kanałów RSS. Prezes Zarządu szczególną uwagę zwrócił na sprawy dotyczące e-Urzędu a co za tym idzie na wykorzystanie funduszy europejskich oraz zmieniającą się sytuację na rynku dostawców oprogramowania dla jednostek administracji publicznej. Wśród planów na przyszłość najważniejsze cele, jakie wyznacza przed sobą firma REKORD Systemy Informatyczne to zmiany technologiczne oferowanego oprogramowania dotyczące technologii trójwarstwowej, którą zapoczątkowały programy Lider i Alerter oraz udział przy współpracy z jednostkami administracji w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Powyższą tematykę na swoich wykładach kontynuowali Dyrektor ds. Integracji Systemowej - Wojciech Sikora przedstawiając zagadnienia związane z systemem realizującym elektroniczną obsługę klienta w urzędzie oraz Paweł Pajor z Fundacji Centrum Nowych Technologii, który przybliżył uczestnikom konferencji kwestie związane z możliwością finansowania infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i elektronicznych usług publicznych, przez jednostki administracji publicznej w aspekcie wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013. Po krótkiej przerwie ciąg dalszy wykładów otworzył Dyrektor ds. Wdrożeń - Jacek Jaworowski przedstawiając nowe wersje modułów księgowych ze szczególnym naciskiem na program Budżet oraz możliwość integracji pakietu administracyjnego z zewnętrzną infrastrukturą wspomagającą inwentaryzację. Następni prelegenci poruszyli tematy związane z systemami kadrowo płacowymi oraz omówili nowe narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu oprogramowania autorstwa firmy REKORD.

Jednym z najciekawszych punktów konferencji był panel dyskusyjny poprowadzony przez Kierownika Działu Marketingu - Izabelę Czarnecką w trakcie którego sami użytkownicy mieli możliwość zaprezentowania najciekawszych rozwiązań, jakie zostały zaimplementowane w ich jednostkach. Panel stanowił doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat rozwoju pakietu RATUSZ a także podsunął wiele ciekawych pomysłów na rozwiązanie wielu kwestii związanych z obsługą urzędu w oparciu o technologie informatyczne.

Dzień drugi otworzył cykl wykładów dotyczących programów dochodowych a w szczególności dokonane w nich zmiany strukturalne oraz nowe rozwiązania funkcjonalne. Tematyka następnej prezentacji poruszała obsługę obcych baz danych przez system wspomagania decyzji Lider oraz system informowania Alerter. Konferencje zakończyły wykłady na temat nowej wersji systemu Administrator oraz nowo wprowadzonych kanałów RSS służących do informowania klientów o zmianach programowych dostępnych na firmowym portalu internetowym.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie nagrody "Informatyka Roku 2006", która została przyznana Panu Tomaszowi Bochenkowi reprezentującemu Urząd Miejski w Jaworznie. Nagroda ta przyznawana od kilku lat ma na celu wyróżnienie profesjonalizmu zawodowego oraz umiejętności komunikacji z użytkownikami i dostawcą oprogramowania.

W konferencji udział wzięło 48 przedstawicieli z 40 różnych jednostek administracji publicznej a dowodem powodzenia konferencji jest ankieta w której 32% badanych zadeklarowało, że jest zadowolona a 68% bardzo zadowolona z przebiegu "Forum Użytkowników 2007". Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji w przyszłym roku.

Opracował: Robert Gawlak