Firma REKORD Systemy Informatyczne bierze udział w II Ogólnopolskim Zjeździe Sekretarzy Samorządów Gminnych i Powiatowych jako sponsor oraz ekspert ds. wdrożenia e-urzędu w wymiarze praktycznym.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2007 r. w hotelu Marriott w Warszawie, a dedykowana jest do sekretarzy gmin i powiatów, dyrektorów urzędów oraz szefów komórek personalnych. Organizatorem konferencji jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz wydawnictwo Municipium natomiast patronat honorowy objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Tegoroczne spotkanie zostało poświęcone w całości tematyce dotyczącej informatyzacji urzędów oraz polityce personalnej w administracji a w szczególności takim zagadnieniom jak: e-urząd, podpis elektroniczny, obieg dokumentów, nowy BIP, działalność lobbingowa, przepisy antykorupcyjne, system ocen pracowniczych oraz procedury legislacyjne i decyzyjne w urzędach.

Podczas pierwszego dnia konferencji, która stanowi forum wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń, poruszające aktualne tematy dla osób odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie urzędów Prezes Zarządu firmy REKORD - Janusz Szymura zaprezentuje problematykę związaną z wdrożeniem e-urzędu w jednostkach administracji publicznej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu a także do bliższego zapoznania się z rozwiązaniami oferowanymi przez firmę REKORD w ramach zintegrowanego pakietu RATUSZ®.

Opracował: Robert Gawlak