W dniach 13 -14 września 2007 r. w Ustroniu odbędzie się konferencja pt. "Budowa i Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego - wyzwanie dla samorządów lokalnych".


Konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z budową i rozwojem Społeczeństwa Informacyjnego kierowana jest do przedstawicieli samorządów lokalnych w szczególności południowej Polski,  zajmujących się zagadnieniami związanymi z informatyzacją urzędów.

Jej organizatorem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, natomiast patronat honorowy objęli: Grzegorz Bliźniuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Janusz Moszyński - Marszałek Województwa Śląskiego.

Podczas konferencji Janusz Szymura - Prezes Zarządu firmy REKORD wygłosi referat na temat:
"Realizacja e-urzędu w oparciu o pakiet RATUSZ".
Serdecznie zapraszamy na to wystąpienie dnia 13 września, o godz. 11:00 podczas Bloku tematycznego I , a także na stoisko firmy REKORD, które będzie otwarte podczas trwania całej konferencji.

Opracowała: Izabela Czarnecka