Tradycyjnie, na przełomie roku przygotowujemy spotkanie dla Użytkowników systemów podatkowych w wersji WINDOWS autorstwa firmy REKORD S.I.

Szczegółowa tematyka szkolenia:

Program POSESJA - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych:
- proces przygotowania do otwarcia nowego roku podatkowego,
- otwarcie roku,
- hipoteki,
- zmiany w sprawozdaniu Rb-27s,

Program FIRMY_PD - podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych:
- proces przygotowania do otwarcia nowego roku podatkowego,
- otwarcie roku,
- hipoteki,
- zmiany w sprawozdaniu Rb-27s,

Program POJAZD - podatek od środków transportowych:
- proces przygotowania do otwarcia nowego roku podatkowego,
- otwarcie roku,
- problem pojazdów o masie 3,5 T,
- hipoteki,
- zmiany w sprawozdaniu Rb-27s

Opłata od posiadania psów:
- zmiany w przepisach prawa dot. podatku i opłaty od posiadania psów,
- propozycje firmy REKORD w zakresie obsługi opłaty od posiadania psów w roku 2008

Nowości w pakiecie Ratusz:
- zastosowanie czytników kodów kreskowych,
- dziennik podawczy,
- płatności masowe w programach podatkowych na przykładzie programu POJAZD,
- zdalna pomoc z zastosowaniem programu NTR Support,
- zgłaszanie usterek na formularzach


Spotkanie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania systemów podatkowych.

Serdecznie zapraszamy Użytkowników programów POSESJA,FIRMY_PD,POJAZD oraz REX w piątek 4 stycznia 2008 r. na godz. 9.30 do Ośrodka Szkoleniowego REKORD w Bielsku-Białej przy ul. Startowej 13.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na załączonym formularzu do dnia 31.12.2007 roku oraz uiszczenie stosownej opłaty w wysokości 200 zł *) od osoby do dnia poprzedzającego szkolenie.

*) dla przedstawicieli jednostek, które posiadają aktualną umowę serwisu i nadzoru autorskiego w zakresie programów podatkowych, koszt uczestnictwa szkoleniu jest o 30% niższy i wynosi 140 zł brutto od osoby.


Opracował: Tomasz Borecki