W dniach 3-4 czerwca 2008 r. w Ośrodku Szkoleniowym REKORD  odbyła się kolejna konferencja "Forum użytkowników pakietu Ratusz". Spotkanie jak co roku cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony naszych klientów.

Konferencję otworzył Prezes Zarządu - Janusz Szymura, który podczas swojej prezentacji zaznajomił uczestników z najważniejszymi wydarzeniami ubiegłego roku, przedstawił cele jakie stawia przed sobą firma REKORD SI oraz plany zrównoważonego rozwoju na najbliższą przyszłość. Na spotkaniu zostały poruszone kwestie związane m.in. z zarządzaniem jakością wg standardów ISO 9001:2000, a także wykorzystanie alternatywnych form komunikacji z klientem za pomocą forum internetowego oraz systemu zdalnej pomocy (NTRSupport). Prezes Zarządu szczególną uwagę zwrócił na nowe aplikacje dziedzinowe wykonane w technologii trójwarstwowej, a także na innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w systemach autorstwa firmy REKORD SI.  Duża część wypowiedzi Prezesa poświęcona była uzasadnieniu słuszności strategii otwarcia firmy na sugestie wszystkich klientów – nie tylko tych „dużych”, wymagających  wysublimowanych rozwiązań, ale także  mniejszych, wnoszących wielki wkład w  perspektywiczny rozwój produktu.

W ostatnim okresie czasu bardzo ważnym tematem dla jednostek administracji publicznej jest rozwój usług elektronicznych świadczonych dla społeczeństwa. W województwie śląskim to zagadnienie jest realizowane m.in. przez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej. Obecnie w projekcie SEKAP bierze udział ponad 50 gmin i powiatów, a więcej niż połowa z nich korzysta z pakietu RATUSZ®. W tej sytuacji zrozumiałym było zaproszenie na konferencję osoby odpowiedzialnej za realizację tego przedsięwzięcia. Pan Jarosław Krzemiński - Zastępca Kierownika Projektu SEKAP ze Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w trakcie swojej prezentacji oraz podczas panelu dyskusyjnego przedstawił zasady działania SEKAP u i udzielił odpowiedzi na wiele pytań dotyczących bieżącego funkcjonowania systemu oraz możliwości przyłączenia się do projektu.

Pierwszy blok wykładów prowadzonych przez specjalistów firmy REKORD dotyczył zagadnień budżetowo – księgowych i przede wszystkim poświęcony był  zmianom funkcjonalnym w nowych wersjach programów.  Następnie poruszono tematy  kadrowo – płacowe w zakresie integracji systemu Lider z systemami rejestracji czasu pracy, omówiono nowe możliwości wydruków formatkowych, a na koniec została przedstawiona nowa funkcjonalność systemów.

Jednym z ciekawszych punktów konferencji był panel dyskusyjny, którego tematyka skupiła się na zagadnieniach związanych z integracją pakietu RATUSZ®  z  zewnętrznymi platformami usług publicznych. Istotnym elementem panelu są zawsze wypowiedzi uczestników konferencji na temat ciekawych rozwiązań, jakie zostały zaimplementowane w ich jednostkach w oparciu o oprogramowanie firmy REKORD. W tym roku gorąca dyskusja wywiązała się w związku z przedstawieniem przez pana Adama Czanę z UM Czechowice-Dziedzice modułu  PODATEK , który umożliwia sprawdzenie stanu płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Za pomocą tego systemu osoby fizyczne mogą po przez stronę internetową sprawdzić czy zapłaciły podatek w rozbiciu na poszczególne raty.  Okazało się, że to proste rozwiązanie, zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez mieszkańców, którzy chętnie korzystają z tej formy komunikacji z Urzędem Miasta.  Niewątpliwie panel stanowił doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, a uczestnicy mogli skonfrontować różne pomysły dotyczące zastosowania technologii informatycznych w administracji publicznej.

Dzień drugi otworzył cykl tematów dotyczących infrastruktury i technologii m.in. zostały przedstawione możliwości nowej wersji serwera bazy danych Firebird w wersji 2.1, poruszono zagadnienia dotyczące monitorowania i zarządzania serwerami firmy HP oraz pokazano nową funkcjonalność systemu Administrator. Konferencję zakończyły wykłady na temat nowych rozwiązań funkcjonalnych w systemach dochodowych, a także przedstawiono nowe systemy w technologii trójwarstwowej (iEDG oraz Zaświadczenia).
Jak co roku, podczas Forum Użytkowników wręczono nagrodę „Informatyka Roku”, która za 2007 r. została przyznana Panu Sebastianowi Wika – Naczelnikowi Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta Tychy. Nagroda ma na celu wyróżnienie profesjonalizmu zawodowego oraz umiejętności komunikacji z użytkownikami i dostawcą oprogramowania. W tym roku Zarząd firmy REKORD SI postanowił po raz pierwszy przyznać również nagrodę „Najlepszego Szefa Projektu” – którą został uhonorowany Pan Mariusz Foryt, za skuteczne i profesjonalne przeprowadzenie projektu informatycznego dla Urzędu Miasta w Nowym Targu.  

Po raz pierwszy w historii naszej  firmy zorganizowany został mecz piłki nożnej: użytkownicy pakietu Ratusz kontra pracownicy firmy REKORD. Mecz był bardzo emocjonujący – zawodnicy dzielnie walczyli o każdą piłkę i przebiegał przy gorącym dopingu kibiców obu drużyn. Niewątpliwym królem strzelców okazał się Prezes Firmy REKORD – Janusz Szymura, a wszyscy byli pod wrażeniem parad bramkarza  - Jacka Jaworowskiego. Ze strony drużyny GOŚCI wspaniałymi akcjami popisał się Maciej Kordyś z UM Dąbrowa Górnicza – zdobywca bramki, podobnie jak Sebastian Wika z UM Tychy, Tomasz Bochenek z UM Jaworze czy Krzysztof Borowski z UM Sosnowiec. Mecz zakończył się wynikiem 8:4 dla REKORDU, ale biorąc pod uwagę iż gole gości liczy się podwójnie – remisem.

W konferencji udział wzięło 46 przedstawicieli z 40 różnych jednostek administracji publicznej, a dowodem powodzenia konferencji jest ankieta w której 31% badanych zadeklarowało, że jest zadowolona a 69% bardzo zadowolona z przebiegu „Forum Użytkowników pakietu Ratusz”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji w przyszłym roku.

Opracowała: Izabela Czarnecka