Na stronie internetowej http://bonafides.pl/home/content/view/12/28/ został opublikowany raport stanowiący przegląd i analizę stron Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonych przez urzędy gmin w województwie śląskim. Raport został przygotowany przez Katowicką Grupę Obywatelską, działającą przy Stowarzyszeniu Bona Fides i jest wynikiem monitoringu przeprowadzonego w okresie październik - grudzień 2007 r. Strony BIP oceniano pod względem zawartości, funkcjonalności i formy prezentacji.


Z wielką przyjemnością informujemy, że bardzo wysoko zostały ocenione gminy korzystające z systemu BIP autorstwa naszej firmy:
- Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza uzyskał 2 miejsce wśród 167 ocenianych gmin,
- Urząd Gminy Buczkowice uzyskał 1 miejsce wśród gmin wiejskich i 7 wśród wszystkich gmin.

Serdecznie gratulujemy tak wysokich miejsc w rankingu. Świadczą one niewątpliwie o profesjonalizmie operatorów oraz jakości używanego oprogramowania. Mamy nadzieję, iż ostatnio wprowadzone w naszym module zmiany funkcjonalne pozwolą jeszcze bardziej podnieść poziom sposobu prezentacji informacji publicznych.

Opracował: Maciej Pyszka