Z  przyjemnością informujemy, że firma REKORD Systemy Informatyczne w ramach konsorcjum z firmą WASKO S.A. z Gliwic wygrała kolejny przetarg na wdrożenie zintegrowanego pakietu oprogramowania RATUSZ przeznaczonego dla jednostek administracji publicznej. Kontrakt obejmuje dostawę i wdrożenie sprzętu, systemu operacyjnego, bazy danych oraz zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miejskiego w Gorlicach wraz ze świadczeniem asysty technicznej.


Gorlice są ponad 28 tysięcznym miastem w woj. małopolskim na południu Polski. To właśnie tutaj swoją pracownie miał Ignacy Łukasiewicz i w tym mieście rozbłysła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa, której zazdrościły wówczas największe miasta Europy. Tak narodził się szlak naftowy a Gorlice stały się kolebką przemysłu naftowego w Polsce.

Podpisanie umowy między Prezesem Zarządu - Januszem Szymurą a Burmistrzem - Kazimierzem Sterkowicz nastąpiło 15 września w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach. Konsorcjum firm REKORD oraz WASKO S.A. zobowiązało się do dostawy i wdrożenia sprzętu oraz oprogramowania do obsługi podatków lokalnych, opłat lokalnych, księgowości budżetowej, kadr - płac oraz systemu informowania kierownictwa. Kompleksowe wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego pozwoli skutecznie zarządzać finansami gminy jak również znacząco wspomoże zadania realizowane przez Urząd Miejski. Planowany termin zakończenia prac nastąpi 15 września 2009 roku.

Opracował: Robert Gawlak