W styczniu bieżącego roku do firmy REKORD zaczęły napływać zgłoszenia od użytkowników programów podatkowych dotyczące konieczności sporządzenia i wysłania w miesiącu lutym sprawozdania dla GUS w zakresie Ewidencji podatkowej nieruchomości.

Sprawozdanie wiąże się z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. i Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. Sprawozdanie miało być utworzone w standardzie  XML  w określonym przez GUS formacie. Ze względu na zakres i format danych niezbędne okazało się napisanie oddzielnie licencjowanego modułu o nazwie Ratusz-administrator. Urzędy zainteresowane tym modułem proszone są o kontakt z działem marketingu.