Firma REKORD Systemy Informatyczne, w wyniku postępowania przetargowego 07.04.2009 roku została dostawcą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą w zakresie e-Government dla Urzędu Gminy Ujsoły.

 


Projekt pt. „Informatyczna Platforma Usług Publicznych w Gminie Ujsoły” jest realizowany w związku z przyznaniem 16.04.2008 roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowania, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.