Z  przyjemnością informujemy, że firma REKORD Systemy Informatyczne jako lider konsorcjum wraz z firmą LTC Sp. z o. o. z Wielunia wygrała przetarg na wdrożenie zintegrowanego pakietu oprogramowania RATUSZ przeznaczonego dla jednostek administracji publicznej. Kontrakt obejmuje wdrożenie w Gminie Czernichów systemu informatycznego w zakresie e-Government oraz budowę zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.


Gmina Czernichów znajduje się w województwie śląskim na południu Polski i obejmuje swoim zasięgiem blisko 7 tyś mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się niezwykła góra Żar będąca centrum szybownictwa i paralotniarstwa, zbudowano tutaj także pierwszą w Polsce i unikatową w skali światowej hydroelektrownię szczytową Porąbka-Żar. Ponadto gmina oferuje wiele atrakcji turystycznych dzięki dogodnemu położeniu geograficznemu - na jej terenie znajdują się dwa sztuczne jeziora i liczne szczyty górskie.


Podpisanie umowy między Prezesem Zarządu – Januszem Szymurą a Wójtem Gminy – Adamem Kos  nastąpiło 11 maja w siedzibie Urzędu Gminy w Czernichowie. Konsorcjum firm REKORD oraz LTC Sp. z o. o. zobowiązało się do dostawy i wdrożenia sprzętu oraz oprogramowania do obsługi eUrzędu, podatków lokalnych, opłat lokalnych, księgowości budżetowej, systemów ewidencyjnych oraz systemu informowania kierownictwa. Kompleksowe wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, które zakończy się w 2010 roku pozwoli skutecznie planować i zarządzać finansami gminy, jak również znacząco wspomoże obsługę mieszkańców przez Urząd Gminy.