Fundacja Centrum Nowych Technologii


ogłasza konkurs pt:

Innowacyjne rozwiązania informatyczne w samorządzie

W procesie budowy Społeczeństwa Informacyjnego, administracja publiczna odgrywa kluczową rolę. To w tych strukturach codziennie przetwarzane są miliony informacji pozwalając na sprawne funkcjonowanie administracji rządowej oraz samorządowej na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Jak wynika z badań to do urzędów w pierwszej kolejności trafiają nowoczesne rozwiązania informatyczne, które  pomagają w racjonalnym gospodarowaniu zgromadzonymi zasobami informacji. To również w urzędach powstają nowe koncepcje rozwiązań dla procesów administracyjnych, które wdrożone w praktyce czynią te urzędy przyjazne dla obywatela.

Założeniem Konkursu organizowanego  przez Fundację Centrum Nowych Technologii jest promocja najciekawszych pomysłów i rozwiązań informatycznych skierowanych do administracji publicznej - wdrożonych, wdrażanych lub pozostających jeszcze na etapie koncepcyjnym, które dzięki swojej innowacyjności, rozwiązaniom technologicznym oraz organizacyjnym urzeczywistniają i przybliżają ideę Społeczeństwa Informacyjnego

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie proszone są o przesłanie prezentacji (maksymalnie 15 slajdów) oraz krótkiego opisu projektu (maksymalnie strona A4) do 22 maja 2012 roku na adres . Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefa Matuszka, wybierze trzy prezentacje, które zostaną nagrodzone. Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne w wysokości: I miejsce 2500zł, II miejsce 1500zł, III miejsce 750zł. Nagrody zostaną wręczone na corocznej konferencji Forum Użytkowników Pakietu RATUSZ, która odbędzie się 24 - 25 maja 2012 roku. Nagrodzone osoby zostaną poproszone o przedstawienie swojej prezentacji na konferencji. Osoby, biorące udział w konkursie swoim uczestnictwem automatycznie  wyrażają zgodę na opublikowanie opisów i wyników konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych. Dodatkowych informacji udziela przedstawiciel fundacji Paweł Pajor pod numerem telefonu: 516 044 218.