III   KONKURS

na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

w administracji publicznej


Fundacja Centrum Nowych Technologii

ogłasza konkurs pt:

„Innowacyjne rozwiązania informatyczne w samorządzie”


W procesie budowy Społeczeństwa Informacyjnego, administracja publiczna odgrywa kluczową rolę. To w tych strukturach codziennie przetwarzane są miliony informacji pozwalając na sprawne funkcjonowanie administracji rządowej oraz samorządowej na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Jak wynika z badań to do urzędów w pierwszej kolejności trafiają nowoczesne rozwiązania informatyczne, które pomagają w racjonalnym gospodarowaniu zgromadzonymi zasobami informacji. Również to również w urzędach powstają nowe koncepcje rozwiązań dla procesów administracyjnych, które wdrożone w praktyce czynią te urzędy przyjazne dla obywatela i przedsiębiorców.

Założeniem Konkursu organizowanego przez Fundację Centrum Nowych Technologii jest promocja najciekawszych pomysłów i rozwiązań informatycznych skierowanych do administracji publicznej - wdrożonych, wdrażanych lub pozostających jeszcze na etapie koncepcyjnym, które dzięki swojej innowacyjności, rozwiązaniom technologicznym oraz organizacyjnym urzeczywistniają i przybliżają ideę Społeczeństwa Informacyjnego

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie proszone są o przesłanie prezentacji (maksymalnie do 15 slajdów) oraz krótkiego opisu projektu (maksymalnie jedna strona A4) do 02 czerwca 2013 roku na adres . Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefa Matuszka, wybierze trzy prezentacje, które zostaną nagrodzone. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe w wysokości:

I miejsce 2500zł
II miejsce 1500zł
III miejsce 750zł.

Nagrody zostaną wręczone w trakcie corocznej konferencji Forum Użytkowników Pakietu RATUSZ, która odbędzie się 6 – 7 czerwca 2013 roku, na której uczestnicy konkursu zostaną poproszeni o przedstawienie swoich prezentacji.

Osoby, biorące udział w konkursie, automatycznie wyrażają zgodę na opublikowanie opisów i wyników konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych. Dodatkowych informacji udziela Paweł Pajor, Dyrektor Fundacji Centrum Nowych Technologii, pod numerem telefonu: 516 044 218.