Specjaliści Rekordu SI doradzają w zakresie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego)

02 grudzień 2016

Jacek Jaworowski - Dyrektor Pionu Wdrożeń w firmie Rekord SI oraz Ryszard Piskorz - Zastępca dyrektora Pionu Wdrożeń w firmie Rekord SI będą współprowadzącymi spotkanie „Praktyczne problemy związane z JPK”.  Odbędzie się ono 7 grudnia br. o godz. 14.00 w warszawskiej siedzibie BCC.

Od 1 lipca ponad 5000 podmiotów (dużych przedsiębiorców) zostało zobligowanych do comiesięcznego przesyłania JPK_VAT. Od 1 stycznia 2017 roku grupa ta powiększy się o koleje 17 000 przedsiębiorstw. Wciąż jednak nie do końca wiadomo, jak poprawnie przygotować pliki JPK. Brak instrukcji oraz październikowa zmiana struktury JPK_VAT nie zapewniają komfortu przedsiębiorcom. Jednocześnie Ministerstwo Finansów wskazuje, że wiąże duże nadzieje z poprawą skuteczności podatkowych w związku z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Celem seminarium jest zapoznanie członków BCC z praktycznymi problemami, z jakimi spotkały się duże przedsiębiorstwa, przygotowując się do generowania JPK. Uczestnicy spotkania zyskają wiedzę na temat:
•    najczęściej występujących wątpliwościach i problemach przy generowania plików JPK,
•    rozwiązaniach jakie przyjmowali przedsiębiorcy w związku z koniecznością przechowywania dodatkowych informacji w systemach finansowo-księgowych,
•    zmianach w strukturze JPK_VAT.

Zaprezentowane zostaną także praktyczne porady dotyczące procesu przygotowania do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są pod adresem: http://www.bcc.org.pl/Szczegoly-szkolenia.213+M5ce1c3f68e9.0.html