Nowa wersja systemów płacowych

25 maj 2004

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 i z 2004 r. Nr 35, poz. 305 ) i określeniem przez ZUS sposobu wykazywania w dokumentach rozliczeniowych kwot wypłacanych zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz zasiłków pielęgnacyjnych, pojawiła się konieczność dostosowania systemów płacowych do wymogów tej ustawy.

Są one dostępne na naszej stronie internetowej.
Zachęcamy do samodzielnej aktualizacji.