FORUM UŻYTKOWNIKÓW Systemów firmy Rekord

04 maj 2006

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku pragniemy zoorganizować FORUM UŻYTKOWNIKÓW systemów autorstwa firmy REKORD.

Tegoroczna konferencja będzie miała jednak zmienioną formę i obejmować będzie dwa spotkania: w czerwcu FORUM UŻYTKOWNIKÓW w całości poświęcone zostanie programom wchodzącym w skład pakietu RATUSZ, natomiast użytkowników systemu Rekord.ERP zaprosimy do naszego Ośrodka w październiku. Informacje na temat konferencji będą rozesłane do użytkowników pakietu Rekord.ERP oraz ukażą się na naszej stronie internetowej we wrześniu tego roku. Już teraz serdecznie zapraszamy na październikowe spotkanie.


Opracował: Robert Gawlak