REKORD w corocznym raporcie 200 największych firm informatycznych w Polsce

19 lipiec 2011

Rekord w czołówce Redakcja czasopisma COMPUTERWORLD opublikowała coroczny raport na temat polskiego rynku informatycznego Computerworld TOP 200 za rok 2010. Raport ten publikowany przez wiodący na świecie koncern wydawniczy branży informatycznej – International Data Group – znajduje szczególne uznanie wśród analityków i znawców branży. W obecnym jubileuszowym 20 wydaniu raportu sklasyfikowano blisko 400 dostawców nowoczesnych technologii informatycznych w 50 szczegółowych zestawieniach zawierających dane finansowe oraz informacje rynkowe.

 Na początek warto przyjrzeć się jak wyglądała sytuacja w Polsce w 2010 roku. I tak w ubiegłym roku rynek IT w Polsce zanotował 9,5% wzrost w stosunku co do roku 2009 i wyniósł 29 miliardów złotych. Fakty te znalazły potwierdzenie w ankietach nadesłanych przez firmy informatyczne gdzie ponad 47% respondentów oceniło koniunkturę jako dobrą a 42% jako przeciętną, tylko niewiele ponad 7% badanych oceniło ją jako złą lub bardzo złą. W 2010 roku sprzedaż oprogramowania miała 13% udział w rynku co plasuje ją na ostatnim miejscu za sprzedażą usług oraz sprzętu komputerowego którego udział wyniósł aż 56%.

 Przyjrzyjmy się jak w obecnej sytuacji rynkowej odnalazła się firma REKORD.  Podobnie jak w dwóch minionych latach firma znalazła się wśród 200 największych firm działających na rynku polskim. Rok 2009 przyniósł 20% wzrost przychodów firmy co zaowocowało w ubiegłym roku skokiem firmy o 17 pozycji w górę, niestety w 2010 roku nie udało się zanotować aż tak dobrej sprzedaży, która okazała się o 3% mniejsza w stosunku do roku poprzedniego co przełożyło się na niższą niż rok wcześniej pozycję w ogólnym rankingu. Co nas bardzo cieszy REKORD awansował o 2 pozycje do góry w zestawieniu podmiotów sprzedających oprogramowanie własne i znajduje się na 23 miejscu, podobnie firma przesunęła się o 1 „oczko” w górę wśród firm osiągających przychód ze sprzedaży systemów klasy ERP i zajmuje obecnie 10 miejsce. Warto też zauważyć, że w zestawieniu przedsiębiorstw przeznaczających swoje nakłady na prace badawczo – rozwojowe REKORD od 2 lat zajmuje wysokie 7 miejsce.Nazwa raportu / Zestawienie

Miejsce w rankingu ogólnopolskim

2010

2009

2008

2007

Firmy informatyczne działające w Polsce

189

168

185

221

Firmy świadczące usługi informatyczne

nk

138

178

197

Firmy o największym wzroście zatrudnienia

nk

22

nk

nk

Producenci oprogramowania na zamówienie

nk

67

nk

nk

Firmy sprzedające oprogramowanie własne

23

25

32

29

Firmy osiągające przychody ze sprzedaży ERP

10

11

13

12

Firmy osiągające przychody z obsługi sektora administracji publicznej

31

25

39

38

Firmy osiągające przychody z obsługi sektora przemysłowego

53

53

55

52

Przychody grup kapitałowych

42

nk

nk

nk

Firmy osiągające przychód z sektora MŚP

27

nk

nk

nk

Firmy osiągające przychody ze szkoleń

45

nk

nk

nk

Firmy wydające środki na R&D

7

7

nk

nk


Legenda:

nk- firma nie była klasyfikowana w zestawieniu lub zestawienie nie było publikowane

Prognozy na rok 2011 przedstawiają się optymistycznie gdyż ponad 69% ankietowanych przewiduje poprawę koniunktury na rynku informatycznym. Wierzymy, że sytuacja ta również będzie widoczna w działalności biznesowej firmy czego odzwierciedlenie będzie można zobaczyć w kolejnym raporcie Computerworld TOP 200.

Więcej informacji na temat raportu Computerworld TOP 200 można uzyskać pod adresem: http://www.computerworld.pl/top200/

Opracował: Robert Gawlak