Rekord SI po raz kolejny wyróżniony certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”

02 grudzień 2016

Zakończyła się XIX edycja programu promującego etykę w biznesie „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród odbyło się w Warszawie 25 listopada w EXPO XXI. Podczas tegorocznej gali naszą firmę reprezentowała Celina Kwiatkowska, która odebrała przyznany firmie już po raz 17. certyfikat.


Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, jak również społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową oraz działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Program jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.


Przypomnijmy, że REKORD SI jest czterokrotnym laureatem Statuetki – nagrody głównej konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” (2002, 2008, 2011 oraz 2015 rok) oraz Diamentowej Statuetki za wieloletni udział w Programie.  Prestiżowy tytuł „Ambasadora Fair Play w Biznesie 2011” otrzymał także prezes firmy - Janusz Szymura, którego wyróżniono za całokształt osiągnięć w dziedzinie, która nazywana jest społeczną odpowiedzialnością w biznesie.