Zapraszamy na doroczne spotkanie poświęcone tematyce kadrowo-płacowej w terminie 12.01.2011 r. oraz 13.01.2011 r.

21 grudzień 2010

Zapraszamy na doroczne spotkanie poświęcone tematyce kadrowo-płacowej. Podczas szkolenia przedstawione zostaną nowe rozwiązania w programach autorstwa firmy REKORD.
Zaprezentowany zostanie również portal kadrowo-płacowy o nazwie eHR.

Uczestników szkolenia zapraszamy w dwóch terminach:

- 12 stycznia 2011 r. – przeznaczony dla Użytkowników ze sfery budżetowej,
- 13 stycznia 2011 r. – przeznaczony dla przedsiębiorstw,

na godz. 9:30 do Ośrodka Szkoleniowego REKORD w Bielsku-Białej przy ulicy Startowej 13.

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi:
250 zł netto (307,50zł brutto) - pełna płatność
175 zł netto (215,25zł brutto) - klienci posiadający aktualną umowę serwisową (pogwarancyjną)

Osoba odpowiedzialna za szkolenie ze strony merytorycznej:
Jacek Łyszczek       tel. 33 497 83 00  wew. 505

Osoba odpowiedzialna za szkolenie ze strony organizacyjnej:
Agnieszka Biszof tel. 33 497 83 00 wew. 206 


Serdecznie zapraszamy!

{tab=Formularz zgłoszeniowy}

Doroczne spotkanie poświęcone tematyce kadrowo-płacowej uzytkownicy ze sfery budżetowej: 12-01-2011

Doroczne spotkanie poświęcone tematyce kadrowo-płacowej-przedsiębiorcy: 13-01-2011

{tab=Harmonogram} 

Harmonogram szkolenia użytkowników Systemów Kadry-Płace 12,13-01.2011 r.

  9:30 -  9:45


Przywitanie uczestników, przedstawienie tematyki spotkania


Prezes Janusz SZYMURA    

  9:45 – 11:15


Otwarcie roku w systemach Kadry i Płace.

Portal e-HR  jako interaktywna platforma dostępu pracowników do danych .

Roczne rozliczenia podatkowe :

  •  system Podatnik – tradycyjny sposób rozliczania
  •  e-Deklaracje -  nowe możliwości składania informacji podatkowych.


Maciej SYSAKIEWICZ    

  11:15 – 11:30

Przerwa na kawę

  11:30 – 12:45


Nowe funkcjonalności w module Płace i PKZP.

Zmienione zasady współpracy z systemem FK:

  • przetwarzanie noty księgowej poza listą płac
  • eksport przelewów wg grup składników potrąceń.Jacek ŁYSZCZEK    

  12:45 – 13:05

Przerwa na lunch

  13:05 – 14:00


Nowe funkcjonalności w module Płace i PKZP :

  • symbol pracownika a numer teczki w systemie Kadry-Płace,
  • import bilansu okresu rozliczeniowego w RCP do systemu płace,
  • nowa funkcjonalność obsługi kalendarza w systemie Kadry (dni wolne z harmonogramu).


Jacek ŁYSZCZEK / Maciej SYSAKIEWICZ    

  14:00 – 14:15

Dyskusja , podsumowanie spotkania.

  14:15 - 15:00

Możliwość konsultacji indywidualnych z pracownikami firmy REKORD.

harmonogram do pobrania

{tab=Mapa dojazdu}

{tab=Uczestnicy 12.01}

{component url='index.php?option=com_szkolenie&formid=7&title=Doroczne_spotkanie_tematyka_kadrowo_placowa_12_01&layout=lista'}

{tab=Uczestnicy 13.01}

{component url='index.php?option=com_szkolenie&formid=8&title=Doroczne_spotkanie_tematyka_kadrowo_placowa_13_01&layout=lista'}