Spotkanie z przedstawicielami firmy IBM

09 listopad 2007

W dniu 06.11.2007 w Ośrodku Szkoleniowym "REKORD"  odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy IBM Polska z pracownikami REKORD Systemy Informatyczne. Spotkanie miało charakter szkoleniowo-prezentacyjny. Pracownicy IBM Polska przedstawili oferowane przez IBM rozwiązania technologiczne w zakresie:

- architektury zorientowanej na usługi (SOA),
- serwerów aplikacji,
- platformy bazodanowej DB2,
- narzędzi do zarządzania cyklem wytwórczym oprogramowania Rational.

Ponadto omówiono możliwości nawiązania ściślejszej współpracy pomiędzy obiema firmami oraz wykorzystania technologii IBM w produktach autorstwa REKORD SI.

Opracował: Wojciech Sikora