REKORD SI w Raporcie Businessman.pl TELEINFO 500

23 sierpień 2012


REKORD SI w Raporcie Businessman.pl TELEINFO 500Businessman.pl opublikował najnowszy Raport TELEINFO 500, z którego wynika, że sytuacja polskiego sektora IT zaczęła się stabilizować. Rynek ten był wart w 2011 roku 32,3 mld zł, co oznacza blisko 10-procentowy wzrost w stosunku do roku  poprzedniego. To dużo więcej niż średnia europejska, która wynosi 2,4 procent!


W raporcie Businessman.pl TELEINFO 500 znalazła się nasza firma, którą odnotowano w następujących rankingach:

 - firmy IT o największej zyskowności w przedziale 10 – 20 mln złotych – 2 miejsce,

 - firmy IT o największej zyskowności w Polsce – 10 miejsce,

 - największe firmy IT z województwa śląskiego – 15 miejsce,

 - firmy IT o największym zysku brutto – 30 miejsce,

 - najwięksi dostawcy rozwiązań i usług dla administracji – 34 miejsce,

 - firmy IT o największym zysku netto – 35 miejsce,

 - najwięksi producenci oprogramowania w Polsce – 38 miejsce,

 - firmy o największym wzroście przychodów – 41 miejsce,

 - największe firmy, przedstawicielstwa i grupy informatyczne w Polsce – 196 miejsce


Raporty Businessman.pl ukazują się już od 15 lat i są oparte na systematycznych badaniach rynku ICT. Redakcja publikuje rocznie 3 raporty poświęcone szeroko rozumianej branży teleinformatycznej  i jej klientom biznesowym. Businessman.pl TELEINFO 500 jest rankingiem największych w Polsce firm informatycznych i telekomunikacyjnych pod kątem przychodów ze sprzedaży.  W tym po raz pierwszy honorowym patronatem objęło go Ministerstwo Gospodarki.Agnieszka Koperska