System eUrząd naszego autorstwa został nagrodzony Medalem Europejskim.

21 listopad 2011

Dnia 9 listopada 2011 roku odbyła się uroczysta gala XXII edycji Medalu Europejskiego. Uroczystość miała miejsce w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. W ramach tej edycji uhonorowanych zostało 201 przedsiębiorstw, wśród których znalazła się firma REKORD Systemy Informatyczne. W tegorocznej edycji nagrodą został wyróżniony system elektronicznych usług publicznych pod nazwą eUrząd.  Medal odebrał Przemysław Bryndza – Kierownik Zespołu Wdrożeń Oprogramowania Systemowego. Wręczającymi wyróżnienia byli: prezes BCC Marek Goliszewski, podsekretarz stanu ds. polityki europejskiej i praw człowieka w MSZ Grażyna Bernatowicz, przewodniczący Rady Głównej BCC Maciej Grelowski, członek Rady Organizatorów BCC gen. Leon Komornicki, a uroczystość prowadził przewodniczący Konwentu BCC Wojciech Warski.  

Organizatorem ogólnopolskiego przedsięwzięcia, jakim są Medale Europejskie jest Business Centre Club przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. Celem tego przedsięwzięcia jest promocja wyrobów i usług dostarczanych przez przedsiębiorstwa działające w Polsce, których produkty odpowiadają standardom europejskim i są zgodne z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Program ma na celu również pobudzenie zainteresowania polskim rynkiem w krajach Unii Europejskiej. Jak podkreślił sam prezes BCC Marek Goliszewski: „Jestem przekonany, że jeżeli będziecie działać tak jak do tej pory, to Unia Europejska przetrwa i będzie jeszcze silniejsza” w podobnym tonie wypowiadała się również Grażyna Bernatowicz: „Dzięki Państwa zaangażowaniu, Polska w mniejszym stopniu doświadcza skutków kryzysu europejskiego. Jesteście Państwo najlepszą wizytówką Polski”.

Nagrodzony system eUrząd przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego jako platforma e-usług. System znacząco usprawnia obsługę interesantów i pozwala na "otwarcie urzędu" 24 godziny na dobę. Umożliwia to klientom urzędu na łatwiejszy i przyjemniejszy dostęp do informacji publicznych oraz informacji spersonalizowanych dla poszczególnych obywateli. Dużo łatwiejsze staje się także składanie podań drogą elektroniczną oraz regulowanie należności finansowych. Dzięki szerokiemu wachlarzowi dostępnych usług oraz prostocie obsługi system daje dużo korzyści zarówno petentowi jak i urzędowi co wyraźnie wpływa na wzrost zadowolenia mieszkańców danej gminy. To wszystko pozwala na budowanie społeczeństwa informacyjnego oraz sprawne funkcjonowanie administracji publicznej.
Wyróżnienie za System eUrząd jest już piątą nagrodą jaką firma Rekord otrzymała w ramach Medali Europejskich. Początkiem lat 2000 firma uzyskała nagrody za autorskie pakiety RATUSZ oraz Rekord.ERP , następnie w 2006 roku zostały uhonorowane usługi wdrożeniowe a w 2010 roku system analityczny LIDER.  

Laureatami Honorowych Medali zostali:

  • Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic - za wprowadzenie europejskich idei w polskich instytucjach samorządowych oraz propagowanie zasad przedsiębiorczości w regionie.
  • Prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC - za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz umacniania polskiej gospodarki i przedsiębiorczości w Unii Europejskiej.
  • Stanisław Kluza, b. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego - za wprowadzenie w polskich instytucjach nadzoru finansowego standardów europejskich i światowych.
  • Prof. Wojciech Rybowski, prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów - za determinację w budowaniu europejskich wartości w środowisku przedsiębiorców oraz działania organizacyjne na polu nauki wg standardów europejskich.


Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu!