Oprogramowanie REKORDU na Uniwersytecie Jagiellońskim

29 czerwiec 2013

Oprogramowanie REKORDU na Uniwersytecie Jagiellońskim


 

Nowy przedmiot dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (eAdministracja) spotkał się z tak dużym zainteresowaniem studentów, że nie wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w zajęciach z powodu braku miejsc w grupach. W zajęciach z eAdministracji wykorzystywane było nieodpłatnie oprogramowanie autorstwa firmy REKORD SI.

Pierwszym udostępnionym studentom UJ systemem był eDokument, umożliwiający zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej. W ostatnim czasie udostępniono im również pozostałe elementy pakietu RATUSZ®.

W zajęciach z wykorzystaniem produktów REKORD SI uczestniczyło w sumie 40 studentów IV i V roku, którzy poznawali założenia zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających pracę administracji publicznej.

Warto dodać, że już w przyszłym roku akademickim planowane jest zwiększenie liczebności grup studentów  i to nie tylko ze względu na ogromne zainteresowanie, ale i bardzo pozytywne wrażenia studentów zaskoczonych dużą ilością modułów systemów dziedzinowych oraz dużym zakresem tematycznym, które obsługuje oprogramowanie.

 

 AK