JAKOŚĆ ROKU 2012 dla REKORDU!

01 marzec 2013

JAKOŚĆ ROKU 2012 dla REKORDU!                                                                  


Pakiet REKORD.ERP autorstwa REKORDU został wyróżniony w największym projakościowym konkursie w Polsce tytułem JAKOŚĆ ROKU 2012 w kategorii PRODUKT. Jednocześnie, sama firma - jako dwukrotny uczestnik konkursu - uzyskała tytuł JAKOŚĆ ROKU SREBRO.


Eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. docenili wysokie standardy działalności firmy w odniesieniu do następujących kryteriów:

• skuteczna realizacja polityki jakości;

• klarowność stosowanych procedur;

• wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych;

• dbałość o zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów i usług;

• efektywność zarządzania organizacją.


Organizatorem konkursu JAKOŚĆ ROKU jest Redakcja Biznes Raportu w Dzienniku Gazecie Prawnej.


Agnieszka Koperska