REKORD SI - Przedsiębiorstwem Fair Play 2012!

10 grudzień 2012

 REKORD SI - Przedsiębiorstwem Fair Play 2012!W piątek, 7 grudnia 2012 roku firma REKORD SI otrzymała certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2012” oraz nominację do nagrody głównej „Statuetki”.

Podczas uroczystej Gali w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, naszą firmę reprezentował Dyrektor Jacek Jaworowski, który w jej imieniu odebrał przyznaną nagrodę.

Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, jak również społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową oraz działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Program ma ponadto zachęcać  wszystkie firmy w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podejmowania szkoleń w tym zakresie. Organizatorem programu jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Rangę przyznanego nam już po raz kolejny tytułu podkreślają wyniki badań TNS OBOP, wedle których „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest najbardziej znanym certyfikatem rzetelności w polskim społeczeństwie.

Przypomnijmy również, iż w ubiegłym roku cennym wyróżnieniem uhonorowano nie tylko firmę -prestiżowy tytuł „Ambasadora Fair Play w Biznesie 2011” otrzymał bowiem Janusz Szymura. Uznaniowy tytuł Prezes REKORDU zdobył za całokształt osiągnięć w dziedzinie, którą nazywa się właśnie społeczną odpowiedzialnością w biznesie.


Agnieszka Koperska